Műszaki leírás

A Villapark területe 133 önálló helyrajzi számú beépítetlen területre került felosztásra. A telkek 908-2289 nm közötti nagyságúak, összesen 133 db, ami átlagosan 1.164 nm/teleknek felel meg. Ez 154.895 nm építési területet jelent. Tíz területen összesen 38.024 nm út és 12.280 nm zöld terület található meg a teljes 205.199 nm-es projekt területén.  A területnek öt tulajdonosa van, négy magánszemély és egy cég.

 

Építési telek 133 db Telek 154.895 m2
utak 10 db Telek 38.024 m2
egyéb, zöld terület 1 db Telek 12.280 m2
összesen 144 db Telek 205.199 m2

 

 

Az építési szabályzat alapján maximum 6 méter építménymagasságú, 30% beépíthetőség és 50%  zöldfelület mellett lehet házakat építeni a telkekre.

 

A KEL-2/2 (Lke-2/2) jelű lakóövezet (Sóskút meglévő és tervezett szabadonálló beépítésű  kertvárosias lakóterületei) 11. §

 

KEL-2/2

(Lke-2/2)

SZ

30

14

6,0

720

K

 

(1)  Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

 

Beépítési mód

Az építési telek

A beépítésnél alkalmazható

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe (m2)

zöldfelületi arány (%)

beépítettség (%)

építmény-

magasság (m)

Szabadon-

álló

720

50

30

6,0

 

(2)  A kialakítható telkek minimális nagysága 720 m2.

(3)  A kialakítható telkek minimális szélessége 18 m, mélysége 30 m.

(4)  A már kialakult minimum 14 méter széles telek is beépíthető. 14 méternél keskenyebb telek nem építhető be.

(5)  Telken belül a burkolt felület maximum 20 % lehet, kivéve alapellátást is biztosító lakóépület esetében, ahol a burkolt felület nagysága a telek 25 %-a lehet.

(6)  A tető hajlásszöge 30 és 50 fok között lehet.

(7)  A kertek minimum 50 %-a vegetációs felület, amelyen legalább 30 %-os borítottság,

azaz háromszintű növénytelepítés szükséges.

(8)  Ebben az övezetben a haszonállattartás minden fajtája tiltott.

(9)  Ebben az övezetben kialakított telkeket a lezúduló vizektől övárok létesítésével kell bevédeni. Építési engedély csak az övárok létesítését követően és a teljes közműellátás biztosítása esetén adható. A teljes közműellátás biztosítása érdekében ki kell építeni a vezetékes vízellátást, közcsatornás szennyvízelvezetést, zárt csapadékcsatornás felszíni vízelvezetést, villamosenergia ellátást, földgázellátást és a távközlést.

(10)       A területen kialakítandó épületekre meg kell kérni a használatbavételi engedélyt, amelynek a törvényben megfogalmazottakon túlmenően az alábbi feltételei vannak:

– vezetékes vízellátás biztosítása,
– szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a teljes területre befogadó kialakításával,
– csapadékvíz elvezetőcsatornahálózat megvalósítása,
– elektromos energiaellátás biztosítása,
– gázellátás biztosítása,
– távközlési hálózat kiépítése,
– szilárd burkolatú út megvalósítása

a lakóterület ellátásához szükséges alapfokú intézményhálózat működésének biztosítása, az önkormányzattal való megállapodás alapján.

 

Építési telek
Sorszám Hrsz terület m2 Sorszám Hrsz terület m2 Sorszám Hrsz terület m3
1 3361 921 46 3410 1012 91 3457 1050
2 3362 931 47 3411 1036 92 3458 1060
3 3363 943 48 3412 1178 93 3459 1156
4 3364 1591 49 3413 1357 94 3460 1071
5 3365 1538 50 3414 1075 95 3461 912
6 3366 1492 51 3415 1081 96 3462 908
7 3367 1565 52 3416 1197 97 3463 908
8 3368 1386 53 3417 980 98 3464 920
9 3369 1134 54 3418 967 99 3466 923
10 3370 1295 55 3419 993 100 3467 934
11 3371 1045 56 3420 921 101 3468 929
12 3373 1186 57 3421 1027 102 3469 1406
13 3374 1198 58 3423 990 103 3470 1492
14 3375 1139 59 3424 1213 104 3471 1403
15 3376 1198 60 3425 947 105 3472 1422
16 3377 1314 61 3426 1204 106 3473 1286
17 3378 1656 62 3427 1017 107 3474 1261
18 3379 1563 63 3428 995 108 3475 1315
19 3380 1435 64 3429 995 109 3476 1263
20 3381 1436 65 3430 997 110 3478 1127
21 3382 1436 66 3431 997 111 3479 1126
22 3383 1270 67 3432 998 112 3480 1112
23 3384 1299 68 3433 999 113 3481 1099
24 3386 1250 69 3434 1000 114 3482 1086
25 3387 1243 70 3435 1000 115 3483 1072
26 3388 1325 71 3436 1002 116 3484 1058
27 3389 1678 72 3437 1002 117 3485 1044
28 3390 1580 73 3438 1004 118 3486 1045
29 3391 1599 74 3439 1004 119 3487 1159
30 3392 1978 75 3440 1006 120 3488 1563
31 3393 2289 76 3441 1006 121 3489 1330
32 3394 1003 77 3442 1145 122 3490 1270
33 3395 1002 78 3443 1157 123 3491 1012
34 3396 975 79 3444 1151 124 3492 1012
35 3399 1162 80 3446 1298 125 3493 1181
36 3400 1150 81 3447 1327 126 3494 1257
37 3401 1186 82 3448 1306 127 3495 1138
38 3402 1156 83 3449 1028 128 3496 1171
39 3403 1057 84 3450 1040 129 3497 1100
40 3404 1057 85 3451 1059 130 3498 1176
41 3405 1031 86 3452 1023 131 3499 1300
42 3406 1036 87 3453 1032 132 3500 1059
43 3407 1028 88 3454 1077 133 3501 979
44 3408 1025 89 3455 1096
45 3409 1010 90 3456 1070
Út
Hrsz m2
1 3360 5441
2 3372 663
3 3385 586
4 3397 229
5 3398 5580
6 3422 13266
7 3445 1023
8 3465 7710
9 3477 619
10 3502 2907
38024
Egyéb
1 3359 12280
Összegzés
Építési terület m2 154895
Út m2 38024
Egyéb m2 12280
Összesen: 205199

 
Közművek:

A vízellátásra kész tervek vannak.
A terület gázellátása érdekében a szolgáltató korábban fejlesztéseket végzett a kapacitás kielégítésére.
Tüzivízre kész tervek vannak.
Útra kész tervek vannak.
Csatornára kész tervek vannak.
Szennyvíztisztítóra korábban elvi engedélye volt a községnek, jelenleg az Önkormányzat vállalta, hogy záros határidőn belül felépítteti a tisztítót.